Kapitalfremskaffelse

Frisk kapital kan være vejen til fornyet vækst

Fremskaffelse af kapital kan ind imellem være nødvendigt for at finansiere ens virksomhed. Principielt kan kapital fremskaffes enten som egenkapital (via investorer) eller ved optagelse af gæld (fremmedkapital) gennem pengeinstitutter eller andre finanskilder, herunder bl.a. Vækstfonden/EKF.

Fremskaffelse af risikovillig kapital kan ofte være en udfordring, uanset om formålet er finansiering af veltilrettelagt udvikling eller velfungerende drift. Der kan også opstå situationer, hvor der er behov for fremskaffelse af finansiering i en ellers velkørende virksomhed til afværgelse af en pludselig opstået krise.

Med MOMENTUM er du sikret uafhængig rådgivning baseret på viden og erfaring.

Uanset hvilken strategi og fremgangsmåde der foretrækkes, så er kapitalfremskaffelse en tidskrævende proces, der kræver nøje planlægning og præcis eksekvering.

I forbindelse med kapitalfremskaffelse kræves en grundig forberedelse i virksomheden. Der skal bl.a. udarbejdes en gennemarbejdet forretningsplan, der beskriver formålet med den ønskede kapital og det forretningsmæssige udbytte. Endvidere skal forretningsplanen suppleres med en detaljeret kortlægning af virksomhedens kapitalbehov gennem udarbejdelse af kort- og langsigtede drifts- og likviditetsbudgetter.

Det er helt afgørende at finde en investor eller en finansieringspartner, der matcher ens forretning og behov, hvormed der skabes mulighed for at udnytte virksomhedens fulde potentiale.

Sammen med dig og dine nøglemedarbejdere gennemgår MOMENTUM den eksisterende kapitalstruktur i virksomheden og giver dig en oversigt over de muligheder, virksomheden har for at fremskaffe ny kapital.
MOMENTUM kan også bistå ledelsen i forhandling med mulige finansieringskilder eller investorer. Vi vil typisk være bindeled mellem virksomhedens ejer og ledelse og de potentielle finansieringskilder og/eller investorer.

MOMENTUM er 100% uafhængig men har et omfattende netværk i den finansielle verden og et bredt kendskab til alternative finansieringsmuligheder. Vi kan derfor skabe det bedst tænkelige match mellem din virksomheds kapitalbehov og mulige finansieringskilder.

Med MOMENTUM er du sikret uafhængig rådgivning baseret på viden og erfaring.

Uanset hvilken strategi og fremgangsmåde der foretrækkes, så er kapitalfremskaffelse en tidskrævende proces, der kræver nøje planlægning og præcis eksekvering.

I forbindelse med kapitalfremskaffelse kræves en grundig forberedelse i virksomheden. Der skal bl.a. udarbejdes en gennemarbejdet forretningsplan, der beskriver formålet med den ønskede kapital og det forretningsmæssige udbytte. Endvidere skal forretningsplanen suppleres med en detaljeret kortlægning af virksomhedens kapitalbehov gennem udarbejdelse af kort- og langsigtede drifts- og likviditetsbudgetter.

Det er helt afgørende at finde en investor eller en finansieringspartner, der matcher ens forretning og behov, hvormed der skabes mulighed for at udnytte virksomhedens fulde potentiale.

Sammen med dig og dine nøglemedarbejdere gennemgår MOMENTUM den eksisterende kapitalstruktur i virksomheden og giver dig en oversigt over de muligheder, virksomheden har for at fremskaffe ny kapital.
MOMENTUM kan også bistå ledelsen i forhandling med mulige finansieringskilder eller investorer. Vi vil typisk være bindeled mellem virksomhedens ejer og ledelse og de potentielle finansieringskilder og/eller investorer.

MOMENTUM er 100% uafhængig men har et omfattende netværk i den finansielle verden og et bredt kendskab til alternative finansieringsmuligheder. Vi kan derfor skabe det bedst tænkelige match mellem din virksomheds kapitalbehov og mulige finansieringskilder.

Ønsker du at høre mere om Kapitalfremskaffelse?

Kontakt mig venligst på telefon eller mail

Evan Christensen

Partner