Ydelser

Salg af virksomhed

Salg af virksomhed

Salg af en virksomhed er noget, som mange virksomhedsejere kun oplever én gang i livet.
Læs mere

Værdiansættelse

Værdiansættelse

En eksternt udarbejdet værdiansættelse kan være et yderst nyttigt eller endda nødvendigt redskab i mange situationer.
Læs mere

Kapitalfremskaffelse

Kapitalfremskaffelse

Fremskaffelse af kapital kan ind imellem være nødvendigt for at finansiere ens virksomhed. Principielt kan kapital fremskaffes enten som egenkapital (via investorer) eller ved optagelse af gæld (fremmedkapital) gennem pengeinstitutter eller andre finanskilder, herunder bl.a. Vækstfonden/EKF.
Læs mere

Køb af virksomhed

Køb af virksomhed

At købe den rigtige virksomhed til den rigtige pris er et håndværk, der kræver erfaring og ressourcer.
Læs mere

Værdioptimering

Værdioptimering

Vi oplever, at mange virksomheder ikke udnytter det fulde potentiale, som produkter, medarbejdere eller markedsposition berettiger til.
Læs mere