Værdiansættelse

Står din virksomhed foran udfordringer

Uafhængig værdiansættelse

En eksternt udarbejdet værdiansættelse kan være et yderst nyttigt eller endda nødvendigt redskab i mange situationer.

Står din virksomhed foran udfordringer som fx et generationsskifte, forhandlinger med banken om finansieringsvilkår, overvejelser om at sælge eller rejse kapital, etc., er en grundig værdiansættelse i mange tilfælde essentiel.

MOMENTUM tilbyder en fuldstændig uafhængig vurdering af værdien af en given virksomhed baseret på både absolutte (værdiansættelse via virksomhedens cash-flow) og relative (værdiansættelse via sammenlignelignelige børsnoterede selskaber og via sammenlignelige historiske virksomhedshandler) metoder, der tilsammen giver et nuanceret billede af virksomhedens værdi.

Ønsker du at høre mere om værdiansættelse?

Kontakt da venligst mig på en nedenstående oplysninger.

Martin Worm Markussen

Partner